Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet tekeväät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

← Ajankohtaista

Uusi standardi kaapeleiden palo-ominaisuustasoista julkaistu

30.8.2016

Rakennustuoteasetuksen paloluokkia vastaava, kaapeleiden palo-ominaisuustasoja selkeyttävä SFS soveltamisstandardi 7039: 2016 on ilmestynyt.

Standardi koskee rakennuksissa käytettäviä sähkönsyöttö- ja tiedonsiirtokaapeleita, joilta edellytetään tulen syttymistä, sen leviämistä sekä savunmuodostusta rajoittavia ominaisuuksia.

Standardi on laadittu eurooppalaista tuotestandardia SFS-EN 50575 täydentäväksi kansalliseksi soveltamisstandardiksi. Siinä määritellään esimerkiksi CPR-luokan mukaiset tasot yksittäin paloa levittämättömille kaapeleille sekä nippuna paloa levittämättömille, vähäisesti savua muodostaville halogeenittomille kaapeleille.

Standardia sovelletaan, kunnes Ympäristöministeriö antaa uudet rakennusten paloturvallisuutta koskevat säännökset ja kunnes pienjännitesähköasennuksia koskeva standardisarja SFS 6000 on uudistettu.